Søk

Reparasjon av dekk

Reparasjon av personbildekk

Blir dekket skadet, kan det som regel repareres. Men det må gjøres på riktig måte for at det ikke skal gå ut over dekkets egenskaper og sikkerheten.

  1. Reparasjon av dekk skal foretas av en fagmann som også er ansvarlig for at reparasjonen skjer på riktig måte.
  2. I første rekke gjelder de forskrifter for reparasjon av ulike dekktyper som den aktuelle dekkprodusenten har bestemt. Spesielle dekktyper, som høyhastighetsdekk, krever spesiell omtanke!
  3. Dekk skal alltid monteres av felgen og inspiseres før reparasjon igangsettes.
  4. Dersom dekkets styrke vil kunne bli redusert som følge av reparasjonen, skal det ikke repareres.
  5. Tetting av skader i dekk må ikke skje med innsprøyting av skum, spray eller ved å tette hullet med en plugg fra dekkets utside på et montert hjul.
  6. En slange må ikke brukes istedenfor reparasjon av en skade. Slange må ikke brukes i dekk som ikke er konstruert for det - med mindre produsenten tillater det.
  7. En feilaktig reparasjon kan innebære at sikkerheten svekkes samt at dekkets garanti blir ugyldig.
  8. Vær oppmerksom på at det er store krefter innesperret i et dekk. Feilaktig håndtering av dekket ved reparasjon eller montering kan forårsake livstruende skader!

Kontaktskjema