Søk

Vannplaning

Vannplaning - uten mønster surfer du!

Illustrasjonen viser hvordan dekkets kontaktflat mot underlaget reduseres med hastigheten når vannfilmen er 8 mm. tykk. Kilde Pirelli

 

Vannplaning er en skremmende opplevelse

Når dekkenes evne til å pumpe vann ikke er tilstrekkelig i forhold til den farten du holder på våt vei, vil de til slutt helt miste kontakten med underlaget. Det vil surfe videre på en vannfilm, og det vil ikke lenger spille noen rolle hva du gjør med ratt eller pedaler, ikke før farten igjen er redusert så mye at kontakten med undelaget gjenopprettes. Når vannplaning først har oppstått, kan litt sidevind på en rett strekning være nok til å bringe bilen fullstendig ut av kontroll!

 Regelverket sier at et sommerdekk skal ha en mønsterdybde på minst 1,6 mm. Dekkbransjen mener det er uforsvarlig lite. Illustrasjonene på denne siden viser hvordan veigrepet reduseres og bremselengden øker på våt vei etter hvert som mønsteret slites. Det er harde fakta; et dekk som med 8 mm. mønsterdybdre stopper på 70 meter fra 100 km/t, trenger 40-50 meter mer når mønsteret er slitt ned til 1,6 mm. Av hensyn til sikkerheten anbefaler derfor dekkbransjen at dekkene skiftes når mønsteret er slitt ned til 3 mm.

Vannplaning oppstår når dekkets mønster ikke lenger klarer å pumpe unna vannet. Bølgen som dannes foran dekket graver seg stadig lengre inn - til det til slutt dannes en vannfilm som dekket blir flytende oppå.

Kontaktskjema