Søk

Farlig dekkforurensning?

Bildekk, helse og miljø.

Særlig om vinteren, når svevestøvet legger lokk over de store byene, beskyldes bildekkene for å bidra med betydelige mengder flyvende, helsefarlige partikler. Men ved konstruksjon av gode dekk, er det mange hensyn som må tas - ikke minst til sikkerheten, men også til miljøet. Dessverre er det slik at sikkerhet og miljø ikke alltid går hånd i hånd.

 

Artikkelen nedenfor er basert på informasjon som Continental Däck Sverige AB har publisert.

Se også artikler fra det norske Folkehelseinstituttet:

 

Hvordan påvirker dekk miljøet?

 

Alt som har med kjøretøyer å gjøre påvirker miljøet i større eller mindre grad. Men det pågår en stadig utvikling for å bedre teknologien og redusere miljøbelastningene. Dagens moderne bilmotorer er både sterkere, stillere, mer bensingjerrige og mye mindre forurensende enn motorene var for ganske få år siden. Samtidig blir bilene i dag i økende grad lakkert med vannbaserte lakker som ikke etterlater store mengder løsningsmidler i naturen under lakkeringsprosessen. En tilsvarende utvikling har funnet sted når det gjelder dekk. Men fortsatt er det en viss bekymring knyttet til tungmetaller og kjemikalier som benyttes i dekkproduksjonen. Disse spres i miljøet når dekkene slites. Mest oppmerksomhet er knyttet til HA-oljer (høyaromatiske oljer) og aldringsbeskyttelsen IPPD (isopropyl-fenyl-fenylendiamin). Kadmium og zink brukes i små mengder, først og fremst ved vulkaniseringsprosessen. HA-olje er et biprodukt som fremkommer ved produksjon av smøreoljer. Den har en unik evne til å forbedre dekkets grep på vått underlag. Det har stor betydning for sikkerheten! Dekkprodusentene forsker intenst for å finne en fullgod erstatning for HA-oljen. De såkalte Mes-oljene kan pr. i dag ikke like lett blande seg med de ulike gummitypene som brukes i produksjonen og heller ikke like bra som HA-oljen forbedre dekkets våtgrep. Men forskningen fortsetter. De siste årene er det blitt fremstilt vinterdekk uten HA-oljer i slitebanen. De fleste lastebildekk fremstilles også i dag uten bruk av HA-oljer i slitebanen. Frykten for at HA-oljer benyttet i dekk kan være kreftfremkallende, er ubegrunnet. HA-oljer i ren tilstand er kreftfremkallende, men bundet i gummiblandinger gjennom en vulkaniseringsprosess er helt ufarlig. Når dekkprodusentene likevel slutter å bruke HA-oljer, skyldes det først og fremst hensynet til dem utsettes for oljene i produksjonen av dekk.

 

Rullemotstanden viktig for miljøet

 

Den egenskapen ved dekket som har størst betydning for miljøet gjennom hele dekkets levetid, er rullemotstanden. Når dekket monteres på en bil, krever det en del av effekten fra motoren for å overvinne rullemotstanden. I løpet av dekket levetid går det med rundt 200 liter drivstoff for å overvinne rullemotstanden - mens det bare går med ca. 20 liter olje ved selve produksjonen av dekket. Siden rullemotstanden er den største energislukeren, satser dekkindustrien store ressurser på å utvikle dekk med lavere rullemotstand. De ulike produsentene har oppnådd ulike resultater - men generelt kan det sies at 25% lavere rullemotstand reduserer bensinforbruket med 5%. Samtidig som rullemotstanden er redusert, har man lykkes i å øke slitestyrken med rundt 30%. Det betyr at både miljøet og bilistenes lommebøker skånes.

 

Partikkelspredning

 

Partikler fra veitrafikken inndeles i tunge partikler og svevestøv. De tunge partiklene er stort sett sånne som slites løs fra veidekket. De faller gjerne ned like ved veien. Svevestøvet blir svevende i luften og kan fraktes over lange avstander. Svevestøvet kan ha helsemessige konsekvenser, særlig for folk med ømtålige luftveier. De minste partiklene kan også binde seg kjemisk med andre stoffer og bli liggende i lungene hvor de mistenkes for å kunne fremkalle sykdommer, blant annet allergi.. Partikler fra bilenes dekk mistenkes til en viss grad for å bidra til denne form for svevestøv. Partikkelspredningen er først og fremst et resultat av aggressiv kjøring og bruk av piggdekk om vinteren. Hver enkelt kan derfor bidra til bedre luft ved å kjøre mer hensynsfullt og ved å bruke dekk med lettmetallpigger.

 

Dekkets levetid

 

Et dekk med lang levetid sparer miljøet. Dekkets livslengde påvirkes i særlig grad av førerens kjørestil, men også av kvaliteten på dekkstammen og slitebanen. Regummiering av dekk kan bidra til forlenget levetid og kan være en bra måte å disponere ressursene på, men regummierte dekk har høyere støynivå og større rullemotstand. Det påvirker bensinforbruket og er til ulempe for dem som bor nær trafikkårer.

 

Kontaktskjema