Søk

Riktige dekk

Alternative dimensjoner - vær obs!

Du kan godt bytte til en annen dekkdimensjon enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikken. Men her gjelder det spesielle regler som MÅ oppfylles. Hovedregelen er at det er lov å skifte til en annen dimensjon dersom rulleomkretsen ikke avviker fra originaldimensjonen med mer enn +/- 5%. Men det er en lang rekke andre krav som også må tilfredsstilles.

De fleste dekkforhandlere har gjennom STRO Databok oversikt over hvilke alternative dimensjoner som kan benyttes på din bil. 

Her er Kjøretøyforskriftenes bestemmelser vedrørende bytte av dekk og felg:

Bytte av dekk/felg

Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjoner og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:

  1. Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpressing er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV-godkjenning godtas.
  2. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
  3. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor +/- 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
  4. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
  5. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/t.
  6. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
  7. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/"spacer" som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
  8. Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
  9. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallfelger, skal disse enten være merket med innpressing eller det skal medfølge dokumentasjon for innpressing i kjøretøyet. Med innpressing forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje.

  10. Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - det vil si at felgens innpressing endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for Trafikktilsynet for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Trafikktilsynet gjør anmerkningom endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre, frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning.

 

Overgangstabell personbildekk

I tabellen kan du se hvilke kombinasjoner dekk/felg som passer sammen uten at omkretsen avviker mer enn loven tillater. Men vær obs på at et skifte av dekk kan kreve bredere felger og at bredere felger/dekk kanskje ikke får plass. Undersøk dette hos en fagmann!

Dimensjon Omkrets i mm + 5% mm - 5% mm
145R10 1501 1576 1425
135/70R13 1586 1665 1506
135/80R12 1592 1672 1512
155/70R12 1595 1675 1515
165/60R13 1610 1691 1529
155/65R13 1623 1704 1541
145/70R13 1629 1710 1547
175/60R13 1647 1729 1564
145/80R12 1653 1736 1570
165/65R13 1659 1742 1576
135R13 1671 1755 1587
155/70R13 1671 1755 1587
155/80R12 1678 1762 1593
185/60R13 1684 1768 1599
165/60R14 1690 1774 1605
195/45R15 1699 1784 1613
175/65R13 1702 1787 1616
185/55R14 1708 1794 1622
165/70R13 1714 1800 1628
145/80R13 1726 1813 1639
175/60R14 1726 1813 1639
165/65R14 1739 1825 1651
205/40R16 1739 1825 1651
175/70R13 1757 1845 1668
205/60R13 1757 1845 1668
195/50R15 1760 1848 1671
155/80R13 1763 1852 1674
185/60R14 1763 1851 1674
215/40R16 1763 1851 1674
195/45R16 1775 1864 1686
175/65R14 1781 1870 1692
185/55R15 1784 1874 1695
205/50R15 1790 1880 1700
165/70R14 1793 1883 1703
185/70R13 1800 1890 1709
195/60R14 1800 1890 1709
205/45R16 1800 1890 1709
225/35R17 1800 1890 1709
195/55R15 1815 1906 1724
165/80R13 1818 1909 1726
185/65R14 1818 1909 1726
205/40R17 1818 1909 1726
215/45R16 1830 1922 1738
175/70R14 1836 1928 1744
205/60R14 1836 1928 1744
195/50R16 1836 1928 1744
215/40R17 1842 1934 1750
205/55R15 1851 1944 1758
225/50R15 1851 1944 1758
225/45R16 1854 1947 1761
175/65R15 1858 1950 1764

Kontaktskjema